Zprávy

Aktuální informace o všech novinkách z oblasti vývoje a výzkumu.

Stroje

Recyklovat sádrokarton se vyplatí

17. 05. 2021

Stroje

https://www.prumyslova...

Společnost Lavaris, s.r.o. společně s Fakultou stavební ČVUT v Praze a společností KNAUF řešily v letech 2018 – 2020 projekt MPO Trio č. FV30359 s názvem “Recyklace sádrokartonových desek a nová materiálová využití s přidanou hodnotou”. V rámci spolupráce byla vyprojektována a sestavena recyklační linka, na kterou byly využity klíčové komponenty vyvinuté společností Lavaris.

Stroje

Recyklace odpadů ze stavebnictví

13. 05. 2021

Stroje

https://www.odpady-onl...

"Zhruba do necelých sedmi let bude v Česku vytěžená polovina kamenolomů a docházet budou i ložiska štěrkopísku. Podle dat Ministerstva průmyslu a obchodu dojdou do třiceti let také všechny průmyslové zásoby sklářských a slévárenských písků. Řada průmyslových odvětví tak volá po lepším využití recyklátů a druhotných surovin. Firma LAVARIS proto přišla s know-how, které si dovede poradit s betonem, kameny i sádrokartonem."

Ostatní

Předcházet odpadům musíme i při recyklaci

15. 03. 2021

Ostatní

https://www.odpady-onl...

Nový článek o efektivnosti recyklace a předcházení odpadů z recyklace samotné. Jsme rádi, že jsme mohli k tématu přidat své myšlenky a znalosti.

Ostatní

Climate-KIC

28. 02. 2021

Ostatní

https://www.climate-ki...

V roce 2020 jsme se zúčastnili akceleračního programu Climate Challenge pod záštitou Impact Hub. Díky tomu nás podpořila evropská iniciativa Climate-KIC, která hledá a podporuje inovativní řešení, které pomáhají společnosti zmírňovat a přizpůsobovat se změně klimatu.

Ostatní

Napsali o nás!

21. 09. 2020

Ostatní

https://archiv.ihned.c...

Jak využít materiál z demolic? Přes polovinu odpadů v Česku tvoří stavební suti. Separace lehkých a prachových částic  se v Česku − vzhledem k nastavení cenových relací při recyklacích − téměř neprovádí. Přitom také pro jemné částice existují metody na jejich zpracování. Jednou z nich je technologie aktivního kamenného prachu od společnosti Lavaris, která si dokáže poradit i s kamennými odprašky, vznikajícími při drcení a řezání kameniva v kamenolomech.

Software

Lavaris CRM Software

22. 07. 2020

Software

Za účelem návrhu směsí s recyklovanými materiály pomocí vysokorychlostních mlýnu byl vytvořen analytický model, implementovaný do uživatelsky přívětivého softwaru vyvinutého v programovacím jazyce Python. V současné době tento software nabízí modul pro optimalizaci složení směsí pro porézní bloky s recyklovaným betonem a jemně mletým odpadním vápencem či mramorem. Predikce modelu jsou nyní experimentálně validovány a finální on-line verze bude uživatelům zpřístupněna v nejbližší době. V budoucnu se předpokládá doplnění dalších modulů pro různé recyklované materiály, které mohou být využívány pro přípravu produktů běžně vyráběných z primárních zdrojů surovin.

Ostatní

Středočeské inovační centrum

17. 02. 2020

Ostatní

https://s-ic.cz/cs/sto...

"Ve firmě Lavaris si díky Inovačnímu voucheru mohli odborně otestovat použití vysokorychlostních mlýnů pro mletí rostlinných materiálů."

Stroje

Vizionáři 2019

11. 12. 2019

Stroje

https://www.businessin...

Další článek o naší výhře Vizionáři 2019. 
"Společnost LAVARIS s.r.o. obdržela cenu za Unikátní technologii pro recyklaci pneumatik v oblasti recyklace odpadů, druhotných surovin a cirkulární ekonomiky."

Stroje

Vizionář roku 2019

09. 12. 2019

Stroje

http://czechinno.cz/14...

Další ocenění do naší skromné sbírky. Tentokrát se pyšníme výhrou v soutěži Vizionář roku 2019. Děkujeme pořadatelům za krásný večer a porotě, že si nás vybrala. Tyto ceny jsou jen důkazem, že to co děláme má smysl a dodává nám sílu pokračovat dál. 
Cenu přebral náš generální manager George Karráa a my mu děkujeme za celý tým Lavaris za jeho vytrvalost a inovativní myšlení.

Another award to our modest collection. This time we pride ourselves on winning the Visionary of the Year 2019 competition. These awards are just a proof that what we do makes sense and gives us the power to move on.
The award was received by our general manager George Karráa and we thank him for the entire Lavaris team for his perseverance and innovative thinking.

 
Stroje

Napsali o nás!

07. 10. 2019

Stroje

https://web.fsv.cvut.c...

Student fakulty stavební ČVUT vyhrál 1. místo v soutěži Druhotná surovinaNa projektu se podílel i Ing. George Karráa ze společnosti Lavaris.
Naši partneři
Logo ČVUT. Logo VŠCHT. Logo Total. Logo TAČR. Logo ČZU.