Technologie

Technologické know-how naší společnosti

V souvislosti s výzkumnou činností zejména v oblasti mechanochemie anorganických i organických látek se věnujeme nalezení inovativních řešení k využití druhotných surovin, kterými jsou aktivní gumový, betonový a kamenný prach. Mechanochemie je disciplína zabývající se vlivem mechanického působení na průběh chemických a fyzikálně–chemických procesů.

Vývoj nových technologií a inovace současných řešení probíhá ve spolupráci s partnery akreditovaných laboratoří VŠCHT, ČVUT a ČZU. Laboratoře jsou vybaveny nejmodernějším zařízením, kde mají výzkumníci k dispozici veškeré potřebné zázemí. Nové materiály a technologie jsou následně ověřovány mnoha testy a v praxi zkoušeny v průmyslových podnicích.

Současně s výzkumem nových materiálů a technologií probíhá vývoj recyklačních linek na produkci výše uvedených druhotných surovin. Srdcem každé linky je vysokorychlostní mlýn, který je vybaven patentovanými břity s extrémní tvrdostí a dlouhou životností. Vývoj i výroba našich produktů probíhá v České republice.

Hodnotné druhotné suroviny


Naši partneři
Logo ČVUT. Logo VŠCHT. Logo Total. Logo TAČR. Logo ČZU.