Kamenné odprašky

Speciálních recyklační linky pro zpracování kamenných odprašků na aktivní kamenný prach jednotné frakce jsou podobně jako ostatní produkční linky společnosti Lavaris založeny na principu mechanochemie.

Srdcem každé linky je vysokorychlostní mlýn, který je vybaven patentovanými břity s extrémní tvrdostí a dlouhou životností. Výhodou je nastavení různého stupně jemnosti mletí. Díky jednoduchému, avšak efektivnímu konstrukčnímu řešení linky je samotný provoz výrazně méně energeticky náročný oproti jiným metodám. Naše zařízení tak pracuje za podmínek atmosférického tlaku a standardních pracovních teplot. Linka zpracovávající kamenné odprašky disponuje přibližně dvojnásobnou výrobní kapacitou v porovnání s  recyklační linkou stejné kategorie na zpracování gumového granulátu.

Recyklační linky níže uvedených typů jsou dostupné ve stacionárním i mobilním provedení. Zatímco stacionární linka je vhodná do haly a vnitřního provozu na stálém pracovišti, mobilní varianta linky umožňuje snadný transport i na velké vzdálenosti a rychlé uvedení do provozu. Mobilní variantu je možno převážet v boxech či kontejnerech. Ideálním řešením vhodným pro mobilní variantu je instalace kompletní linky do standardního 40stopého kontejneru s otevřenou horní částí. Součástí recyklační linky je násypka, šnekový dopravník, vysokorychlostní mlýn, odsávací zařízení, odlučovač kouře, chladící vibrační dopravník, šnekový dopravník, korečkový elevátor a plnič big bagů.

Check.
Zpracování odprašků na aktivní prach
Check.
Nízké provozní náklady
Check.
Snadná údržba
Check.
Stacionární i mobilní varianta
 
Check.
Variabilita nastavení hrubosti mletí
 
Check.
Efektivita mletí
 

Výrobní linka

Násypka a pásový dopravník

Kladivový mlýn

Pytlovací stanice

Na konci recyklační linky se nachází dvě násypky sloužící jako plnič Big Bagů. Namletý materiál je do násypek přivážen dvojicí korečkových elevátorů. Každá násypka je plněna materiálem o jiné frakci – materiál menší než 0,5 mm a materiál vetší než 0,5 mm. Na přání zákazníka je možné vybavit násypky víkem pro snížení prašnosti. Materiál je distribuován do pytlů Big Bag standardních rozměrů s nosností až 2t.

Šnekový dopravník

Filtrační zařízení

Zkrápěcí komora slouží k odloučení pevných částic z kouře vznikajícího při mletí.

Komora je vybavena systémem filtračních kazet a trysek, přičemž jejich počet závisí na objemu produkovaného kouře při mletí. Zachycené pevné částice jsou z filtračních kazet (desek) proudem vody strhávány do nádrže umístěné pod komorou. Záchytná nádrž je mobilní, což umožňuje snadné a rychlé čištění.

Ventilátor

Filtrační zařízení vč. plnící stanice

The water-based air filter is used to separate solids and other waste from the smoky air generated by the milling and cooling. The shower chamber is equipped with filtration cassettes and special water jets. The number of cassettes and jets depends on air quantity and impurity levels. Solids and waste are washed using the water-flow to a tank placed under the chamber. The mobility of the tank allows easy cleaning.

Odsávací zařízení vč. plnící stanice

Odsávací zařízení, které je umístěné mezi vibračním dopravníkem a zkrápěcím zařízením, je důležitým komponentem linky. Zařízení slouží k odsávání namletého materiálu spolu se vzduchem proudícím skrz nasýpací otvor mlýna.

Součástí odsávacího zařízení je i cyklon, který separuje kouř od mletého materiálu. Zatímco materiál padá skrz dávkovací turniket na vibrační dopravník, kouř putuje dále do zkrápěcí komory, kde je eliminován. Výkon odsávacího ventilátoru a velikost cyklonu se liší dle použitého mlýnu.

Vysokorychlostní mlýn

Srdcem každé recyklační linky je vysokorychlostní mlýn, který je vybaven patentovanými břity s extrémní tvrdostí zaručující dlouhou životnost. Mlýny určené pro laboratoře disponují výkonem 6 KW, zatímco výkon mlýnů pro průmyslové použití dosahuje hodnot až 220 KW.

Díky vysoké obvodové rychlosti - až 320m/s, je dosahováno jedinečné kvality mletého materiálu, který disponuje ideálními vlastnostmi pro druhotné zpracování.

Spirálový dopravník

Vibrační dopravník zajišťuje dopravu již pomletého materiálu z turniketu odsávacího zařízení ke třídiči frakcí materiálu. Dopravník je vybaven jemným sítem, na jehož povrchu dochází k chladnutí a pomocí vibrací k prosívání materiálu. Pro zajištění bezpečné teploty materiálu pro další zpracování je vrchní část dopravníku vybavena systémem ventilace.

Vibrační třídič

Třídič frakcí namletého materiálu navazuje na vibrační dopravník a dále rozděluje materiál dle hrubosti do třech různých směrů / větví. Zatímco první a druhá větev dopravuje jemný a hrubší prach do násypky korečkového elevátorů a následně do plniče Big Bagu, hrubý materiál zachycený na sítu vibračního dopravníků je pomocí šnekového dopravníku opět navrácen do oběhu k rozemletí. Tento systém zajišťuje dokonalé rozemletí téměř veškerého materiálu.

Pásový dopravník č.1

Řídící centrum a elektrické rozvaděče

Pásový dopravník č.2

Modelové řady – stacionární linky

Varianty recyklačních linek a jejich základní parametry

Model Příkon motorů Produktivita*
SKD 251 2x15KW 250kg/hod
SKD 401 1x10KW 150kg/hod
SKD 600 2x30KW 800kg/hod
SKD 800 2x55KW 3 - 5t/hod
SKD 1000 2x110 KW 4 - 7t/hod

* Při objemové hmotnosti odprašků xx kg/m3

Výrobní linka

Plnící zásobník

Prostřednictvím plnícího zásobníku je zajišťován přísun dostatečného množství materiálu k mletí. Materiál určený ke zpracování je pásovým dopravníkem či nakladačem vysýpán do zásobníku a následně šnekovým dopravníkem transportován do vysokorychlostního mlýnu.

Plnící zásobník

Vysokorychlostní mlýn

Srdcem každé recyklační linky je vysokorychlostní mlýn, který je vybaven patentovanými břity s extrémní tvrdostí zaručující dlouhou životnost. Mlýny určené pro laboratoře disponují výkonem 6 KW, zatímco výkon mlýnů pro průmyslové použití dosahuje hodnot až 220 KW.

Díky vysoké obvodové rychlosti - až 320m/s, je dosahováno jedinečné kvality mletého materiálu, který disponuje ideálními vlastnostmi pro druhotné zpracování.

Vysokorychlostní mlýn

Odsávací zařízení

Odsávací zařízení, které je umístěné mezi vibračním dopravníkem a zkrápěcím zařízením, je důležitým komponentem linky. Zařízení slouží k odsávání namletého materiálu spolu se vzduchem proudícím skrz nasýpací otvor mlýna.

Součástí odsávacího zařízení je i cyklon, který separuje kouř od mletého materiálu. Zatímco materiál padá skrz dávkovací turniket na vibrační dopravník, kouř putuje dále do zkrápěcí komory, kde je eliminován. Výkon odsávacího ventilátoru a velikost cyklonu se liší dle použitého mlýnu.

Odsávací zařízení

Zkrápěcí

Zkrápěcí komora slouží k odloučení pevných částic z kouře vznikajícího při mletí.

Komora je vybavena systémem filtračních kazet a trysek, přičemž jejich počet závisí na objemu produkovaného kouře při mletí. Zachycené pevné částice jsou z filtračních kazet (desek) proudem vody strhávány do nádrže umístěné pod komorou. Záchytná nádrž je mobilní, což umožňuje snadné a rychlé čištění.

Zkrápěcí

Dieselový agregát

Není-li k dispozici napojení do elektrické distribuční sítě, linka je vybavena výkonným dieselovým agregátem. Agregáty o výkonu 40 nebo 130 KW zajišťují v případě potřeby dostatečné množství elektrické energie pro vysokorychlostní mlýn i ostatní komponenty linky. Volba typu generátoru závisí na druhu použitého vysokorychlostního mlýnu.

Dieselový agregát

Plnící zařízení

Plnící zařízení se skládá ze dvou hlavních částí – turniketu a zásobníku na Big Bag. Prostřednictvím turniketu je zajištěno jak plnění zásobníku, tak eliminace nežádoucího úniku kouře ze systému do okolí linky. Aby nedocházelo k přetlakování zásobníku, je přebytečný tlak vzduchu odváděn ventilačním otvorem.

Plnící zařízení

Modelové řady – mobilní linky

Varianty recyklačních linek a jejich základní parametry

Model Příkon motorů Produktivita*
MKD 251 2x15KW 250kg/hod
MKD 401 1x10KW 150kg/hod
MKD 600 2x30KW 800kg/hod
MKD 800 2x55KW 3 - 5t/hod

* Při objemové hmotnosti odprašků xx kg/m3

Naši partneři
Logo ČVUT. Logo VŠCHT. Logo Total. Logo TAČR. Logo ČZU.