Recyklační linky

Recyklační linky a vysokorychlostní mlýny

V souvislosti s výzkumnou činností zejména v oblasti mechanochemie anorganických i organických látek, provádíme vývoj speciálně konstruovaných vysokorychlostních mlýnů. Mechanochemie je disciplína zabývající se vlivem mechanického působení na průběh chemických a fyzikálně–chemických procesů.

Mlýny jsou součástí námi dodávaných speciálních recyklačních linek pro zpracování gumového granulátu, betonových a kamenných odprašků. Jejich cílem je mechanochemická aktivace a sjednocení hrubosti zpracovávaných materiálů za účelem jejich dalšího využití. Nově vytvořený materiál lze uplatnit zejména v chemickém a stavebním průmyslu jakožto druhotnou surovinu. Tím dochází ke snížení ekonomické náročnosti produkce a k šetrnosti k životnímu prostředí.

Srdcem každé linky je vysokorychlostní mlýn, který s ostatními komponenty dosahuje jedinečného výsledku za podmínek velice nízké energetické náročnosti. Recyklační linky jsou dostupné jak ve stacionární tak mobilní variantě.


Naši partneři
Logo ČVUT. Logo VŠCHT. Logo Total. Logo TAČR. Logo ČZU.