Aktivní kamenný prach

Cenná druhotná surovina v podobě jemně mletého aktivního kamenného prachu vzniká zpracováním kamenných odprašků na principu mechanochemie. Kamenné odprašky vznikají při drcení a řezání kameniva v kamenolomech, kde se následně hromadí jako odpad. Jedná se o velmi jemné částice zachycené při zpracování kamene na filtrech zamezujících prašnosti produkčních linek. V podstatě se jedná o samotnou drcenou horninu s různou velikostí zrn v rozmezí 0,0005 - 0,1 mm. Avšak právě ostrohranost, proměnlivá velikost zrn, a značný měrný povrch odprašků (200 – 350 m2/kg) komplikuje další zpracování této druhotné suroviny. Problémem je zejména určení množství záměsové vody pro dodržení požadované konzistence míchané směsi.

Jedinečným způsobem zpracování kamenného prachu formou aktivace získává surovina vynikající mechanické a chemické vlastnosti v podobě sjednocení jemnosti, zvětšení měrného povrchu a dokonalé homogenizaci směsi. Běžným technologickým postupem není možné tohoto zpracování docílit. Pro nově vytvořenou směs kamenného prachu již díky jednotné hrubosti lze snadno určit správné množství záměsové vody.

Užitím aktivního kamenného prachu při výrobě cementových směsí dochází ke snižování výrobních nákladů při zachování vysoké kvality materiálu a ochrany životního prostředí.

Check.
Kvalitní druhotná surovina
Check.
Snadné získání surovin pro výrobu KP
Check.
Náhrada plniva v cementových směsích
Check.
Zlepšení zpracování směsi a snížení teploty hydratace
 
Check.
Snížení výrobních nákladů cementových produktů a směsí
 
Check.
Ochrana životního prostředí díky recyklaci odpadu
 

 

Použití:

  • Plnivo do cementových směsí
  • Přírodní minerální hnojiva v zemědělství

Produkty:

  • Stavebnictví
    • Plnivo do cementových směsí (lepidla, malty, omítky)
    • Plnivo do tvárnic, stavebních bloků
  • Zemědělství
  • Minerální hnojiva

 


Naši partneři
Logo ČVUT. Logo VŠCHT. Logo Total. Logo TAČR. Logo ČZU.